• +48 (91) 43 37 240

„Co to jest samorządność i czy nasza szkoła uczy samodzielności ?” Debata przedwyborcza

08 Paź

We wtorek 29 września w sali Samorządu Uczniowskiego odbyła się debata przedwyborcza, której temat brzmiał „Co to jest samorządność i czy nasza szkoła uczy samodzielności?”.
Dyskusja na ten temat pomogła członkom SU przybliżyć ideę samorządności oraz bardziej świadomie spojrzeć na swoje cele i działania. Koleżanki z klasy IV e podzieliły się z członkami SU swoją refleksją nad tym, co to jest samodzielność, w jaki sposób się ją osiąga i czy szkoła jej uczy.
Moderatorami debaty byli członkowie SU: Karolina Nestorowicz kl.2d, Dariusz Śnieżek kl. 2b, kandydat do SU Grzegorz Wójcik kl.1d oraz opiekun, p. Ela Krawczyk.
Rozprawa składała się z dwóch części. W pierwszej, dotyczącej idei samorządności, odbyła się debata panelowa, zaś część druga, dotycząca samodzielności, przeprowadzona została metodą „za: i „przeciw”.
Jako wprowadzenie do debaty posłużyło ćwiczenie: Samo-, które miało charakter językowy i dało punkt wyjścia do rozważań o samorządności.
W przerwie między dwoma częściami debat przeprowadzono ćwiczenie „Samodzielność – skojarzenia”, które pomogło uporządkować konotacje słowa: samodzielność oraz zobaczyć, również dostrzec różnice między postrzeganiem jej przez uczestników dyskusji.
Debata pokazała, że sprawny Samorząd Uczniowski to wzrost udziału uczennic i uczniów w życiu szkoły oraz zwiększenie samorządności uczniowskiej.

Napisz komentarz