• +48 (91) 43 37 240

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 Rozpoczęcie roku szkolnego  1  września 2020 r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 grudnia 2020 r.–01 stycznia 2021 r.
 Ferie zimowe  18-31 stycznia 2021 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna  01-06 kwietnia 2021 r.
 Zakończenie zajęć w klasach IV  30 kwietnia 2021 r.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej
– część ustna
– część pisemna
– wydanie świadectw
07-22 maja 2021 r.
04-21 maja 2021 r.
03 lipca 2021 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (sesja styczeń-luty) – klasy IV
– etap pisemny
– etap praktyczny model „d”
– etap praktyczny model „dk” – IVa/IVe
– wydanie świadectw

 

12 stycznia 2021 r.
11 stycznia 2021 r.
16-18 stycznia/13-14 stycznia  2021 r.
31 marca 2021 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (sesja czerwiec-lipiec) – klasy III
– etap pisemny
– etap praktyczny model „d”
– etap praktyczny model „dk” – IIIa/IIId, IIIe
– wydanie świadectw

 

22 czerwca 2021 r.
21 czerwca 2021 r.
24-26 czerwca/ 24-25 czerwca 2021 r.
31 sierpnia 2021 r.

Terminy spotkań rodziców z gronem pedagogicznym: 16 września 2020 r. godz. 17.00
04 listopada 2020 r. godz. 17.00
09 grudnia 2020 godz. 17.00
24 marca 2021 r. godz. 17.00
19 maja 2021 r. godz. 17.00
Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej:
• klasyfikacja za I semestr
• konferencja plenarna
• klasyfikacja za II semestr (klasy maturalne)
• klasyfikacja za II semestr
• konferencja plenarna

 

13 stycznia 2021 r.
17 lutego 2021 r.
28 kwietnia 2021 r.
23 czerwca 2021 r.
02 lipca 2021 r.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  25 czerwca 2021 r.
 Ferie letnie  26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
Dni wolne dla ucznia w roku szkolnym 2020/2021 4-5 stycznia 2021
4-10 maja 2021
4 czerwca 2021
21-22 czerwca 2021