• +48 (91) 43 37 240

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 Rozpoczęcie roku szkolnego  1  września 2021 r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 grudnia 2021 r.–02 stycznia 2022 r.
 Ferie zimowe  31 stycznia-13 lutego 2022 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna  14-19 kwietnia 2022 r.
 Zakończenie zajęć w klasach IV  29 kwietnia 2022 r.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej
– część ustna
– część pisemna
– wydanie świadectw
18-20 maja 2022 r.
04-23 maja 2022 r.
05 lipca 2022 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (sesja styczeń-luty) – klasy IV
– etap pisemny
– etap praktyczny model „d”
– etap praktyczny model „dk” – IVa/IVe
– wydanie świadectw
11 stycznia 2022 r.
10 stycznia 2022 r.
17-18 stycznia/13-14 stycznia  2022 r.
24 marca 2022 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (sesja czerwiec-lipiec) – klasy III
– etap pisemny
– etap praktyczny model „d”
– etap praktyczny model „dk” – IIIaa/IIIee
– wydanie świadectw
02-07 czerwca 2022 r.
01 czerwca 2022 r.
13-15 czerwca/ 09-13 czerwca 2022 r.
07 września 2022 r.
Terminy spotkań rodziców z gronem pedagogicznym: 15 września 2021 r. godz. 17.00
03 listopada 2021 r. godz. 17.00
08 grudnia 2021 godz. 17.00
23 marca 2022 r. godz. 17.00
18 maja 2022 r. godz. 17.00
Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej:
• klasyfikacja za I semestr
• konferencja plenarna
• klasyfikacja za II semestr (klasy maturalne)
• klasyfikacja za II semestr
• konferencja plenarna
12 stycznia 2022 r.
23 lutego 2022 r.
27 kwietnia 2022 r.
22 czerwca 2022 r.
01 lipca 2022 r.
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  24 czerwca 2022 r.
 Ferie letnie  25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
Dni wolne dla ucznia w roku szkolnym 2021/2022 12 listopada 2021                                7 stycznia 2022
4-10 maja 2022
17 czerwca 2022
22-23 czerwca 2022