• +48 (91) 43 37 240

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 Rozpoczęcie roku szkolnego  2  września 2019 r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 grudnia 2019 r.–01 stycznia 2020 r.
 Ferie zimowe  10-23 lutego 2020 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna  09-14 kwietnia 2020 r.
 Zakończenie zajęć w klasach IV  24 kwietnia 2020 r.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej
– część ustna
– część pisemna
– wydanie świadectw
07-22 maja 2020 r.
04-21 maja 2020 r.
03 lipca 2020 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (sesja styczeń-luty) – klasy IV
– etap pisemny
– etap praktyczny model „d”
– etap praktyczny model „dk” – IVa/IVe
– wydanie świadectw

 

10 stycznia 2020 r.
09 stycznia 2020 r.
16-18 stycznia/13-14 stycznia  2020 r.
20 marca 2020 r.

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (sesja czerwiec-lipiec) – klasy II-III
– etap pisemny
– etap praktyczny model „d”
– etap praktyczny model „dk” – IIIa/IIIe
– wydanie świadectw

 

23 czerwca 2020 r.
22 czerwca 2020 r.
24-26 czerwca/ 24-25 czerwca 2020 r.
28 sierpnia 2020 r.

Terminy spotkań rodziców z gronem pedagogicznym: 11 września 2019 r. godz. 17.00
06 listopada 2019 r. godz. 17.00
11 grudnia 2019 godz. 17.00
25 marca 2020 r. godz. 17.00
27 maja 2020 r. godz. 17.00
Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej:
• klasyfikacja za I semestr
• konferencja plenarna
• klasyfikacja za II semestr (klasy maturalne)
• klasyfikacja za II semestr
• konferencja plenarna

 

15 stycznia 2020 r.
05luty 2020 r.
22 kwietnia 2020 r.
24 czerwca 2020 r.
03 lipca 2020 r.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  26 czerwca 2020 r.
 Ferie letnie  27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.