• +48 (91) 43 37 240

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 Rozpoczęcie roku szkolnego  4 września 2017 r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 grudnia 2017 r.–01 stycznia 2018 r.
 Ferie zimowe  15–28 stycznia 2018 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna  29 marca-03 kwietnia 2018 r.
 Zakończenie zajęć w klasach IV  27 kwietnia 20178 r.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej
– część ustna
– część pisemna
– wydanie świadectw
09-22 maja 2018 r.
04-23 maja 2018 r.
03 lipca 2018 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (sesja styczeń-luty) – klasy IV
– etap pisemny
– etap praktyczny model „d
– etap praktyczny model „d
– wydanie świadectw

 

11 stycznia 2018 r.
10 stycznia 2018 r.
17-20 stycznia 2018 r.
23 marca 2018 r.

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (sesja czerwiec-lipiec) – klasy II-III
– etap pisemny
– etap praktyczny model „d”
– etap praktyczny model „dk” – IIIa/IIIe
– wydanie świadectw

 

19 czerwca 2018 r.
26 czerwca 2018 r.
27-29 czerwca/ 25-26 czerwca 2018 r.
31 sierpnia 2018 r.

Terminy spotkań rodziców z gronem pedagogicznym: 13 września 2017 r. godz. 17.00
08 listopada 2017 r. godz. 17.00
06 grudnia 2017 godz. 17.00
21 marca 2018 r. godz. 17.00
16 maja 2018 r. godz. 17.00
Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej:
• klasyfikacja za I semestr
• konferencja plenarna
• klasyfikacja za II semestr (klasy maturalne)
• klasyfikacja za II semestr
• konferencja plenarna

 

10 stycznia 2018 r.
21 luty 2018 r.
25 kwietnia 2018 r.
20 czerwca 2018 r.
04 lipca 2018 r.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  22 czerwca 2018 r.
 Ferie letnie  23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.