• +48 (91) 43 37 240

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 Rozpoczęcie roku szkolnego  3  września 2018 r.
 Zimowa przerwa świąteczna  24 grudnia 2018 r.–01 stycznia 2019 r.
 Ferie zimowe  28 stycznia–8 lutego 2019 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna  18-23 kwietnia 2019 r.
 Zakończenie zajęć w klasach IV  26 kwietnia 2019 r.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej
– część ustna
– część pisemna
– wydanie świadectw
09-25 maja 2019 r.
06-23 maja 2019 r.
04 lipca 2019 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (sesja styczeń-luty) – klasy IV
– etap pisemny
– etap praktyczny model „d”
– etap praktyczny model „dk” – IVa/IVe
– wydanie świadectw

 

10 stycznia 2019 r.
09 stycznia 2019 r.
17-19 stycznia/14-15 stycznia  2019 r.
22 marca 2019 r.

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (sesja czerwiec-lipiec) – klasy II-III
– etap pisemny
– etap praktyczny model „d”
– etap praktyczny model „dk” – IIIa/IIIe
– wydanie świadectw

 

18 czerwca 2019 r.
17 czerwca 2019 r.
24-26 czerwca/ 24-25 czerwca 2019 r.
30 sierpnia 2019 r.

Terminy spotkań rodziców z gronem pedagogicznym: 12 września 2018 r. godz. 17.00
07 listopada 2018 r. godz. 17.00
12 grudnia 2018 godz. 17.00
20 marca 2019 r. godz. 17.00
15 maja 2019 r. godz. 17.00
Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej:
• klasyfikacja za I semestr
• konferencja plenarna
• klasyfikacja za II semestr (klasy maturalne)
• klasyfikacja za II semestr
• konferencja plenarna

 

16 stycznia 2019 r.
27 luty 2019 r.
24 kwietnia 2019 r.
14 czerwca 2019 r.
05 lipca 2019 r.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  21 czerwca 2019 r.
 Ferie letnie  22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.