• +48 (91) 43 37 240

Małgorzata Hermanowicz

24 Kwi

HermanowiczGosia

Pani Małgorzata Hermanowicz to nasza absolwentka a zarazem pełnoletni (18 lat pracy od 18.10.1994 do 30.09.2012) pracownik. Oto, co zdradza o sobie:

W latach 1977–1981 byłam uczennicą Liceum Ekonomicznego Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Szczecinie w klasie A na kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Moją wychowawczynią była mgr Maria Libront – matematyczka. Uczyłyśmy się od poniedziałku do soboty, miałyśmy mundurki (przez całe 4 lata te same: brązowe garsonki i żółte koszulowe bluzki – do dzisiaj nie noszę brązowych ciuchów)
i tarcze szkolne, bez których nie można było wejść na teren szkoły 🙂 W naszej klasie był tylko jeden mężczyzna, na dodatek młodszy od nas! W tym czasie byłam też harcerką drużyny wodnej. Po maturze jako gospodarz klasy zostałam „wydelegowana” przez p. Dyrektor Alicję Aleksandruk na studia, bo „ktoś z najlepszej klasy czwartej musiał studiować”. Po latach doceniłam tę decyzję i zawsze byłam wdzięczna p. Dyrektor Aleksandruk za ten „przymus” studiowania… Lata 1981-1985 to okres moich studiów w Politechnice Szczecińskiej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu na kierunku ekonomika i organizacja produkcji. Studia ukończyłam planowo z tytułem magistra, a po 10 dniach urodziłam mojego syna Miłosza, po dwóch latach córkę Martę. Po pewnych zawirowaniach życiowych wróciłam do ekonomika, w którym spędziłam kolejne 18 lat mojego życia. To lata najlepsze w moim życiu!!!!

W lutym 2013 roku zostałam doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Napisałam pracę doktorską pod tytułem „Przemiany szkolnictwa wyższego w Polsce na przykładzie Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie”. 01.10.2012 r. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna została włączona do Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Najpierw zostałam koordynatorem ds. połączenia Uczelni; później kierownikiem kancelarii, a jeszcze później kierownikiem działu studiów podyplomowych, a jeszcze później.

W 2014 roku podjęłam ważną decyzję i po raz pierwszy w życiu zmieniłam pracę. Trafiłam do Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, gdzie jestem kierownikiem dziekanatu, tzn. robię to co lubię, pracuję ze studentami, którzy dostarczają mi życiodajnej energii..

Prowadzę intensywną działalność społeczną. Oto rezultaty:
Od 1994 sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Szczecinie;
2001-2014 sekretarz Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich;
2002 Członek grupy założycielskiej Fundacji Flis Odrzański.

Ważniejsze nagrody:
W 2003 r. odznaczono mnie Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego;
W 2010 r. otrzymałam list gratulacyjny Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego za pracę na rzecz społeczności akademickiej włożoną przy organizacji Flisu Odrzańskiego;
W 2013 r. zostałam odznaczona Krzyżem Ligi Morskiej i Rzecznej „Pro Mari Nostro” za wkład w kształtowanie świadomości morskiej społeczeństwa polskiego i wychowania morskiego młodych pokoleń Polaków, zrozumienie roli i idei ducha trwania Polski na morzu.

Pani Małgosiu, jesteśmy z Pani dumni! Nasza radość jest ogromna tym bardziej, że wiemy, iż będzie Pani z nami współpracowała przez następne lata.

Napisz komentarz