• +48 (91) 43 37 240

Nowoczesne nauczanie logistyki? Tylko u nas. ZS nr 8 partnerem strategicznym platformy logistycznej EduBridge

15 Paź

Jak uczyć nowocześnie i skutecznie? Jak perfekcyjnie przygotować uczniów do egzaminu zawodowego? Jak łączyć teorię i praktykę?
I wreszcie: jak przygotować przyszłych absolwentów ZS nr 8 do bycia dobrymi pracownikami? Najlepiej podjąć mądrą współpracę!
Właśnie ten powód sprawił, że w czwartek 8 października 2015 roku Panie: Dyrektor Ewa Kupidłowska i wicedyrektor Joanna Rygielska-Barwacz oraz Anna Zganiacz i Marta Adaszyńska uczestniczyły w spotkaniu z Panem Dziekanem Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Piotrem Niedzielskim oraz pracownikami Katedry Logistyki: prof. US Mariuszem Jedlińskim, Justyną Myszak oraz Mariuszem Sową. Podczas tego spotkania Pani Dyrektor oraz Pan Dziekan WZiEU US podpisali porozumienie o współpracy w zakresie prowadzenia platformy logistycznej EduBridge. Nasz szkoła stała się jej Partnerem Strategicznym.
Co to jest EduBridge? To innowacyjny most edukacyjny e-learningowego nauczania logistyki w szkołach ponadgimnazjalnych, który pozwala na skuteczne i przyjazne łączenie profesjonalnej wiedzy logistycznej reprezentowanej przez Katedrę Logistyki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ponadgimnazjalnych szkół publicznych oraz niepublicznych prowadzących kształcenie zawodowe w zawodzie technik logistyk. Projekt ma być narzędziem wspomagającym przygotowanie uczniów do egzaminów z kwalifikacji A.30, A.31 i A.32. Jest on realizowany przez pracowników Katedry Logistyki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego: prof. US dr hab. Mariusza Jedlińskiego (Kierownik Projektu), mgr inż. Justyny Myszak, mgr inż. Mariusza Sowy (Koordynatorzy merytoryczni Projektu) oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych z Technikum Zawodowego nr 4 w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie: mgr Annę Zganiacz, mgr inż. Martę Adaszyńską (Koordynatorzy merytoryczni Projektu).
Cieszy nas zawiązana współpraca i efekty, jakie już wkrótce zobaczymy.

Napisz komentarz