• +48 (91) 43 37 240

Centrum Kształcenia Zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 3  powstało w miejscu hoteliku Elka-Sen i jest jednostką organizacyjną, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie. W CKZ kształci się uczniów kierunków: technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki.

Zajęcia prowadzone w CKZ ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności zawodowych. Trzon Centrum Kształcenia Zawodowego stanowi w pełni funkcjonalny i obsługujący gości zewnętrznych hotelik wraz z zapleczem gastronomicznym. Uzupełnieniem są pracownie obsługi konsumenta, pracownia hotelarska i usług turystycznych.

Podczas odbywających się w obiekcie zajęć praktycznych uczniowie nabywają umiejętności, wykonując zadania zawodowe w sali konferencyjnej, sali bufetowej czy pracowni gastronomicznej.

Ponadto w ramach działań Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzone są kursy zawodowe skierowane do uczniów nasze szkoły i całej szczecińskiej oświaty.

Często w naszych progach goszczą uczniowie innych placówek na prowadzonych przez naszych nauczycieli „lekcjach otwartych”.

 

 

 

Napisz komentarz