• +48 (91) 43 37 240

Dokumenty szkoły

Statut szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Przedmiotowe systemy oceniania i wymagania na ocenę

Przedmioty ogólne

Język polski kl.1-4
Matematyka

kl.1

dod.

dod.

kl.2

dod.

 kl. 3

dod.

 kl. 4

dod.

Matematyka (zakres rozsz.) kl.2
Język angielski     kl.1-4
Język niemiecki     kl.1-4
Wiedza o kulturze  kl.1
Historia

 kl.1 LS

kl.1 AR

Historia i społeczeństwo

 kl.3b,c,e

kl.3a,d

 kl.4a,d

kl.4b,c

Wiedza o społeczeństwie  kl.2
Podstawy przedsiębiorczości kl.1  kl.2
Geografia (zakres podst. i rozsz.) kl. 1-4
Biologia (zakres podst. i rozsz.) kl.1-4
Chemia kl.1
Fizyka kl.1
Informatyka

kl.1

dod.

Wychowanie fizyczne     kl.1-4
Edukacja dla bezpieczeństwa  kl.2
Etyka     kl.1-4

Przedmioty zawodowe

Technik ekonomista
Technik logistyk
Technik hotelarstwa
Technik obsługi turystycznej
Technik organizacji reklamy

Ze względu na ochronę danych osobowych indywidualne dostosowania form i warunków pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są dostępne w Dzienniku wychowawcy każdej z klas.