• +48 (91) 43 37 240

Dokumenty szkoły

Statut szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Europejski Plan Rozwoju Szkoły

Szczegółowe procedury postępowania   nauczycieli i metody współpracy z policją w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie obowiązujące nauczycieli w sytuacjach kryzysowych

Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w rozwiązywaniu problemów

Ważne numery telefonów

 

Przedmiotowe systemy oceniania i wymagania na ocenę

Przedmioty ogólne

Język polski kl.1-4
Matematyka

kl.1

cd.kl.1

dod.kl.1

kl.2

cd.kl.2

 kl. 3

cd.kl.3

 kl. 4

cd.kl.4

Matematyka (zakres rozsz.) kl.2  kl.3
Język angielski     kl.1-4
Język niemiecki     kl.1-4
Wiedza o kulturze  kl.1
Historia kl.1
Historia i społeczeństwo kl.3 kl.4
Wiedza o społeczeństwie  kl.2
Podstawy przedsiębiorczości kl.1  kl.2
Geografia (zakres podst. i rozsz.) kl. 1-4
Biologia (zakres podst. i rozsz.) kl.1-4
Chemia kl.1
Fizyka kl.1
Informatyka

JP

AS

Wychowanie fizyczne

    kl.1-4

Edukacja dla bezpieczeństwa  kl.2
Etyka     kl.1-4

Przedmioty zawodowe

Technik ekonomista
Technik logistyk
Technik hotelarstwa
Technik obsługi turystycznej
Technik organizacji reklamy

Ze względu na ochronę danych osobowych indywidualne dostosowania form i warunków pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są dostępne w Dzienniku wychowawcy każdej z klas.