• +48 (91) 43 37 240

Dokumenty szkoły

Statut szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Przedmiotowe systemy oceniania i wymagania na ocenę

Przedmioty ogólne

Język polski

 kl.1  

kl.1-4

Matematyka

kl.1

dod.

kl.2  kl. 3  kl. 4
Matematyka (zakres rozsz.) kl.2
Język angielski     kl.1-4
Język niemiecki     kl.1-4
Wiedza o kulturze  kl.1
Historia  kl.1  
Historia i społeczeństwo  kl.3

 kl.4a,e

kl.4c,d

Wiedza o społeczeństwie  kl.2  
Podstawy przedsiębiorczości kl.1  kl.2
Geografia (zakres podst. i rozsz.) kl. 1-4
Biologia (zakres podst. i rozsz.) kl.1-4
Chemia kl.1
Fizyka kl.1
Informatyka

kl.1a

kl.1bcd

Wychowanie fizyczne     kl.1-4
Edukacja dla bezpieczeństwa  kl.2
Etyka     kl.1-4

Przedmioty zawodowe

Technik ekonomista
Technik logistyk
Technik hotelarstwa
Technik obsługi turystycznej
Technik organizacji reklamy

Jeżeli w Przedmiotowym Systemie Oceniania nie ma umieszczonych progów procentowych na pracę klasową lub sprawdzian to należy ich szukać w Statucie szkoły Roz. 13 §77

Ze względu na ochronę danych osobowych indywidualne dostosowania form i warunków pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są dostępne w Dzienniku wychowawcy każdej z klas.