• +48 (91) 43 37 240

Geografia

Monika Urbanowicz

Wychowawca klasy 3A

Monika Majewska – Gałka

Wychowawca klasy 4C

Magdalena Kociuba

Wychowawca klasy 2B