• +48 (91) 43 37 240

Technik Ekonomista

Tomasz Sobczak

Magdalena Kaczmarek

Ewa Kupidłowska

Anna Migdal

Wychowawca klasy 4A

Elżbieta Brodowska

Wychowawca klasy 4E

Patryk Araszkiewicz

Wychowawca klasy 2A

Joanna Łukaszewska

Wioletta Ryndak

Tomasz Krzyżanowski

Agata Gąsior

Joanna Rygielska-Barwacz

Aleksandra Badura

Iwona Kacprzyk-Mac

Renata Krzesińska-Hajn

Marta Koguciuk

Olimpia Bednarczyk