• +48 (91) 43 37 240

Technik Organizacji Reklamy

Marzenna Kuczera

Wychowawca klasy 2EE

Amanda Korol

Grażyna Ryngwelska -Stachurska

Elżbieta Brodowska

Wychowawca klasy 1E

Patryk Araszkiewicz

Wychowawca klasy 3A

Agata Wiśniewska

Wychowawca klasy  4E

Iwona Lewandowska

Marta Grochulska