• +48 (91) 43 37 240

PSO dla klas ponadpodstawowych

Przedmiotowe systemy oceniania i wymagania na ocenę

Przedmioty ogólne

Język polski PSO
kl.1 kl.2
Język angielski kl.1-2
Język angielski (zakres rozsz.) kl.1-2
Język niemiecki kl.1-2
Język niemiecki (zakres rozsz.) kl.1-2
Plastyka kl.1
Historia kl.1 kl.2
Wiedza o społeczeństwie
Podstawy przedsiębiorczości kl.2
Geografia     kl.1-5
Geografia (zakres rozsz.)     kl.1-5
Biologia  kl.2
Chemia  kl.1  kl.2
Fizyka  kl.1  w kl.2  w
Matematyka  PSO
kl.1 kl.2 kl.3
Matematyka (zakres rozsz.) kl.2 kl.3
Informatyka kl.1-MK,AW, JP kl.2-MK,AW
Wychowanie fizyczne kl.1-2
Edukacja dla bezpieczeństwa  kl.1
Etyka
Religia

Przedmioty zawodowe

Technik ekonomista
Technik logistyk
Technik hotelarstwa
Technik organizacji turystyki
Technik reklamy

Ze względu na ochronę danych osobowych indywidualne dostosowania form i warunków pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są dostępne w Dzienniku wychowawcy każdej z klas.