• +48 (91) 43 37 240

Technik ekonomista po sp

10 Wrz

Działalność gospodarcza kl.1
Ekonomia i statystyka kl.1
Kadry i płace kl.1
Gospodarka finansowa kl.1
Elementy prawa
Gospodarka materiałowa
BHP kl.1
Pracownia ekonomiczno-informatyczna
Pracownia ekonomii i statystyki
Pracownia kadr i płac
Pracownia gospodarki finansowej
Pracownia techniki biurowej
Pracownia gospodarowania zasobami rzeczowymi
Język obcy ogólnozawodowy kl.1
Język angielski zawodowy

 

Napisz komentarz