• +48 (91) 43 37 240

Technik ekonomista

30 Gru

Działalność gospodarcza

kl. 1

dod.

kl. 2

dod.

Kadry i płace  kl. 2 kl. 3
System podatkowy kl. 2
Ekonomika przedsiębiorstw

kl. 2-3

dod.

Rachunkowość przedsiębiorstw kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4
Sprawozdawczość i analiza finansowa

 kl. 4

dod.

Statystyka

kl. 1

dod.

Pracownia ekonomiczno-informatyczna

kl.2 EK

kl.2 AS

kl. 3
Systemy finansowo-księgowe  kl. 3 kl. 4
Pracownia rachunkowości i analizy finansowej kl. 2 kl. 3

kl. 4

dod.

Język angielski zawodowy kl. 1-4
Język niemiecki zawodowy    kl. 2-4
Praktyki zawodowe w CKP**

 kl. 3

dod.

 

Napisz komentarz