• +48 (91) 43 37 240

Technik ekonomista

30 grudzień

Rachunkowość przedsiębiorstw kl. 4
Sprawozdawczość i analiza finansowa kl. 4
Systemy finansowo-księgowe kl. 4
Pracownia rachunkowości i analizy finansowej kl. 4
Język angielski zawodowy kl. 3-4
Język niemiecki zawodowy kl. 4
Ekonomia i statystyka kl.3-4
Elementy prawa kl.3-4
Gospodarka materiałowa kl.3-4
Gospodarka finansowa kl.3
Technika biurowa kl.3-4
Pracownia ekonomiczno-informatyczna kl.3-4
Pracownia ekonomii i statystyki kl.3-4
Pracownia gospodarowania zasobami rzeczowymi kl.3-4
Pracownia kadr i płac kl.3
Pracownia gospodarki finansowej kl.3

Napisz komentarz