• +48 (91) 43 37 240

Technik organizacji turystyki po sp

10 Wrz

Działalność  gospodarcza kl.1
Podstawy turystyki kl.1
Obsługa ruchu turystycznego kl.1
Sprzedaż imprez i usług turystycznych
Kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych kl.1
Geografia turystyczna kl.1
Pracowania przygotowania imprez i usług turystycznych kl.1
Pracownia obsługi klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
Pracownia organizowania informacji turystycznej
 Język obcy ogólnozawodowy kl.1
 Język angielski zawodowy w turystyce kl.1
 Język niemiecki zawodowy w turystyce kl.1

 

Napisz komentarz