• +48 (91) 43 37 240

Kierunki kształcenia

Technikum Organizacji i Zarządzania (dawne Technikum Zawodowe nr 4)

(5-letni cykl kształcenia)