• +48 (91) 43 37 240

Kierunki kształcenia

Technikum Organizacji i Zarządzania (dawne Technikum Zawodowe nr 4) – (5-letni cykl kształcenia)

TECHNIK EKONOMISTA

 • o specjalności menedżersko-biznesowej
 • przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, język angielski
 • przedmioty punktowane: język polski, język obcy nowożytny, geografia, matematyka

TECHNIK LOGISTYK

 • przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, język angielski
 • przedmioty punktowane: język polski, język obcy nowożytny, geografia, matematyka

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

 • o specjalności turystyczno-językowej
 • przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, język angielski
 • przedmioty punktowane: język polski, język obcy nowożytny, geografia, matematyka

TECHNIK REKLAMY

 • o specjalności grafika komputerowa i marketing
 • przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, język angielski
 • przedmioty punktowane: język polski, język obcy nowożytny, geografia, matematyka