• +48 (91) 43 37 240

Działania wychowawczo-profilaktyczne

Pierwszy semestr w naszej szkole był bogaty w działania wychowawczo – profilaktyczne.

Bardzo pomogły nam w tym Panie Magdalena Stachel oraz Izabela Wojtal z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Klasy trzecie uczestniczyły w warsztatach dotyczących: „Profilaktyki uzależnień i zakażeń HIV oraz STI”.

Klasy drugie brały udział w warsztatach na temat: ”Profilaktyka uzależnień: nowe narkotyki i dopalacze”, natomiast klasy pierwsze zdobyły wiedzę z zakresu „Profilaktyki palenia tytoniu i wyrobów elektronicznych”.

Duże wsparcia w działaniach wychowawczo – profilaktycznych otrzymaliśmy od Wojewódzkiej Komendy Policji.

Starszy sierżant Damian Orlik oraz sierżant sztabowy Konrad Szelest w klasach pierwszych i drugich przeprowadzili prelekcje na temat: „Odpowiedzialność karna nieletnich – cyberprzemoc”.

Dzięki przekazanej wiedzy uczniowie dowiedzieli się jak unikać zagrożeń, dbać o własne zdrowie oraz zdobyli niezbędne informacje na temat odpowiedzialności i konsekwencji związanych z łamaniem prawa. 

Zdobyta wiedza ułatwi  młodzieży  podejmowanie właściwych decyzji życiowych.