• +48 (91) 43 37 240

European Day of Languages

02 Paź

W dniach 24-27.09 w Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie obchodzone były Europejskie Dni Jezyków Obcych. Angliści  przygotowali szereg gier i zabaw związanych z językami, kulturą, tradycjami państw europejskich. Do zabawy zaproszeni zostali uczniowie klas pierwszych szkoły oraz ich młodsi koledzy i koleżanki ze Szkoły Podstawowej nr 63 w Szczecinie.

Podczas zajęć języka angielskiego uczniowie klas pierwszych brali udział w podchodach QR. W ciągu 10 minut mieli za zadanie odszukać, rozkodować oraz odpowiedzieć na ukryte w kodach pytania w języku angielskim.

Szkoła miała też przyjemność gościć w swoich progach uczniów klas ósmych ze SP 63, którzy odwiedzili nas pod opieką pani Pauliny Zięby oraz pani Marzeny Herdzik. Uczestnicy śpiewali piosenkę „Panie Janie, niech pan wstanie” w pięciu różnych językach, dobierali konkretny język do wyśpiewywanego „Despacito”, rozkodowywali cyrylicę i wyszukiwali tłumaczenia prostych słówek w językach angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim oraz włoskim. Wytypowany oraz nagrodzony został zwycięski zespół a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe długopisy oraz linijki z logo szkoły.

Wyniki rozgrywek QR w klasach pierwszych:

w klasach 1aabb zwyciężyła grupa 3 pani W.Ryndak.

w klasach 1abce zwyciężyła grupa 6 pani J. Łukaszewskiej,

w klasach 1ccee zwyciężyła grupa 1 pani M. Kaczmarek.

Członkowie wymienionych grup otrzymują oceny bardzo dobre z języka angielskiego ogólnego.

Serdecznie gratulujemy!

Angliści

Napisz komentarz