• +48 (91) 43 37 240

Goście z Prenzlau

13 Kwi

W terminie od 8.04.2019 do 12.04.2019 r.  w Zespole Szkół Nr 8 gościliśmy uczniów z partnerskiej szkoły  z Prenzlau. Projekt służył  poznaniu swoich różnorodności i podobieństw w przyszłym zawodzie hotelarza, w życiu codziennym, w spędzaniu czasu wolnego, w szkole i w rodzinie, pokonywaniu barier mentalnych i językowych, wymianie doświadczeń w zawodzie hotelarz. Podczas spotkania w Szczecinie uczniowie poznali swoje mocne i słabe strony, rozbudowywali swoje umiejętności miękkie tj. komunikowanie się w języku obcym, otwartość, umiejętność pracy w zespole. Przybliżyli sobie różnice i podobieństwa w branży hotelarskiej w Niemczech i Polsce.  Poprzez zajęcia branżowe, gry miejskie, zabawy językowe i sportowe zintegrowali się ze swoimi partnerami.  Koszty projektu niezbędne do przeprowadzenia spotkania były dofinansowane z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach programu współpracy Interreg Va Meklemburia / Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Napisz komentarz