• +48 (91) 43 37 240

Konkurs Wiedzy o Regionie pt. „Sprzedaj mi swoje miasto”

15 Sty

Szanowni Państwo, Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w roku szkolnym 2014/2015 organizuje pilotażową edycję Konkursu Wiedzy o Regionie pt. „Sprzedaj mi swoje miasto”.

Jego celem jest rozpoznanie poziomu zainteresowania proponowaną tematyką. Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych.

Projekt przewiduje realizację następujących celów edukacyjnych:

  • poznanie i poszerzenie wiadomości o walorach turystycznych regionu;
  • promocja miejsca zamieszkania w ujęciu turystycznym;
  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań turystyką;
  • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji uczniów;
  • motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystyczno-hotelarskich szkół ponadgimnazjalnych;
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;
  • umożliwienie młodzieży szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu zainteresowań;.
  • współzawodnictwo między szkołami;
  • integracja środowisk turystycznych.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w Konkursie Wiedzy o Regionie „Sprzedaj mi swoje miasto”, który odbędzie się 20 marca 2015 r.
Chęć uczestnictwa w Konkursie należy zgłosić poprzez przesłanie drogą mailową bądź pocztą tradycyjną formularza zgłoszeniowego (załącznik) najpóźniej do 31 stycznia 2015 r.
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres: joanna.melerska@o2.pl

Dokumenty Konkursu Wiedzy o Regionie znajdują się na stronie www.zs8.szczecin.pl w zakładce AKTUALNOŚCI:

1. Formularz zgłoszenia uczestnika do Konkursu Wiedzy o Regionie „Sprzedaj mi swoje miasto”

2. Regulamin Konkursu Wiedzy o Regionie „Sprzedaj mi swoje miasto”.

Ewa Kupidłowska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie

Napisz komentarz