• +48 (91) 43 37 240

Czytelnia

Nasza biblioteka dysponuje przestronną czytelnią, mieszczącą się w sali o powierzchni 82 m². Posiada 36 stanowisk czytelniczych.

Na zbiory czytelni składają się różne dokumenty: książki, czasopisma, podręczniki, teczki tematyczne z wycinkami prasowymi oraz zbiory audiowizualne. Księgozbiór czytelni ułożony jest według działów Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Czytelnia prowadzi prenumeratę i akcesję czasopism, które stanowią bogatą część jej zbiorów. W chwili obecnej prenumeruje 24 tytuły, a 8 otrzymuje w darze. Udostępniamy również czasopisma archiwalne, m.in. Cogito – gromadzone od 1994 roku.

W czytelni zgromadzone są również wszystkie ważne dokumenty szkolne:

  • Statut szkoły
  • Wewnątrzszkolny System oceniana
  • Program wychowawczy szkoły
  • Program rozwoju szkoły
  • Program profilaktyczny szkoły

Ciekawe materiały tekstowe zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli zgromadzone są w 41 teczkach zagadnieniowych.Młodzież często odrabia tutaj zadania domowe, wykorzystując zbiory biblioteki przygotowuje się do zajęć i konkursów, a także spędza wolny czas pogłębiając wiedzę na temat swoich zainteresowań.

Bibliotekarze realizują w czytelni zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, m.in. zapoznają uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej, tworzenia bibliografii załącznikowej oraz wykorzystywania warsztatu informacyjnego bibliotek w celu poszukiwania potrzebnych materiałów.

Nauczyciele natomiast wykorzystują znajdujący się tu sprzęt w celu urozmaicenia swych zajęć lekcyjnych projekcją filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych.

Regulamin czytelni