• +48 (91) 43 37 240

Regulamin MCI

 1. Multimedialne Centrum Informacji (MCI) służy uczniom, studentom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji.
 2. Użytkownik MCI może poszukiwać informacji w sieci Internet oraz poprzez korzystanie z programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 3. Centrum jest czynne w godzinach pracy czytelni szkolnej.
 4. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela bibliotekarza.
 5. Osoba korzystająca z komputera zobowiązana jest pozostawić bibliotekarzowi swoją legitymację, a następnie wpisać się do dziennika przy danym stanowisku.
 6. Przy komputerze mogą pracować najwyżej dwie osoby.
 7. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z MCI czas pracy przy komputerze może być ograniczony.
 8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oraz zapisywania dokumentów na dysku twardym.
 9. Nie wolno dokonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
 10. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody (uszkodzenie sprzętu, zawirusowanie).
 11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 12. W MCI obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 13. Odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni.
 14. Dla zapewnienia komfortu pracy czytelników i użytkowników MCI korzystający z programów emitujących dźwięk należy poprosić o wypożyczenie zestawu słuchawkowego.
 15. Po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza istnieje możliwość bezpłatnego korzystania ze skanera i drukarki (pod warunkiem posiadania własnego papieru).
 16. W czasie zajęć lekcyjnych w czytelni dostęp do komputerów jest niemożliwy.
 17. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z MCI na określony czas.
 18. Nauczyciele uzgadniają z osobą dyżurującą w czytelni termin korzystania z MCI przynajmniej dzień wcześniej.
 19. Osoba prowadząca zajęcia odpowiedzialna jest za sprzęt i porządek w sali audiowizualnej.

 

Opracowały
Teresa Brykalska, Izabela Popek
Zatwierdzono 27.09.2007