• +48 (91) 43 37 240

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia naszej biblioteki mieści się w dwóch pomieszczeniach o łącznej powierzchni 106,7 m². W jednej sali zgromadzone są lektury szkolne oraz literatura piękna polska i obca. W drugim pomieszczeniu znajduje się księgozbiór popularno-naukowy uszeregowany według działów Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.
Udostępnianie zbiorów odbywa się poprzez indywidualne wypożyczanie książek na zewnątrz biblioteki.
Wolny dostęp do półek ułatwia czytelnikom orientację, co posiada biblioteka. Uczeń styka się z książkami o różnej tematyce. Bez skrępowania sięga po taką książkę, jaka go interesuje. Większy wybór książek sprzyja uświadomieniu sobie własnych zainteresowań.

Wypożyczalnia jest miejscem kształtowania kultury czytelniczej, rozbudzania zainteresowań uczniów oraz indywidualnego oddziaływania na czytelników. Jej zadaniem jest m. in. dostarczenie czytelnikowi każdej wartościowej książki, którą pragnie przeczytać.
W roku szkolnym 2005/2006 udało nam się zakupić program MOL OPTIVUM, który służy do kompleksowej obsługi biblioteki szkolnej i rozpocząć komputeryzację warsztatu informacyjnego. Od września 2007 roku rozpoczęliśmy elektroniczne udostępnianie księgozbioru czytelnikom. Program w dużym stopniu ułatwia pracę biblioteki: umożliwia przede wszystkim prowadzenie pełnej ewidencji księgozbioru, a w przyszłości pozwoli czytelnikom na przeglądanie katalogów i zestawień bibliograficznych za pośrednictwem sieci komputerowej.

Regulamin wypożyczalni

Księgozbiór naszej biblioteki liczy około 24797 woluminów (stan na 31 grudnia 2016 r.).

Gromadzimy:

  • encyklopedie specjalne (przedmiotowe),
  • lektury podstawowe i uzupełniające
  • literaturę piękną
  • literaturę naukowa i popularnonaukową
  • zbiory zgodne z profilem programowym szkoły
  • szczególnie z dziedzin: ekonomia, turystyka, hotelarstwo, gastronomia
  • wydawnictwa informacyjne
  • prace dyplomowe uczniów
  • prasę dla uczniów i nauczycieli
  • kasety video, płyty CD i DVD zawierające przydatne materiały edukacyjne.

Księgozbiór jest uzupełniany w miarę przydziału środków finansowych (zobacz Nowości), a także dzięki darom od czytelników ( akcja „Podaruj książkę bibliotece”).

Napisz komentarz