• +48 (91) 43 37 240

Historia szkoły

2019 Zmiana nazwy Technikum Zawodowego nr 4 w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie na Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie

2010 Prezydent RP Lech Kaczyński uhonorował Zespół Szkół nr 8 „Pierścieniem Hallera” – najwyższym polskim wyróżnieniem Ligii Morskiej i Rzecznej

2009 Uruchomienie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy.

2006 OPP i KU „EKONOMIK” TP ZSE nr 2 został „Licencjonowanym Ośrodkiem TELC” z uprawnieniami do przeprowadzania egzaminów językowych The European Language Certificates

2005 W odpowiedzi na zapotrzebowanie i zmiany na rynku pracy uruchomiono Technikum Zawodowe Nr 4 kształcące w zawodach: technik logistyk, technik obługi turystycznej i in.

2003 Z dniem 1 września 2003 roku szkoła zmieniła swoją nazwę. Obecnie nazwa ta brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 w SZCZECINIE. W tym samym roku uruchomiono XXV Liceum Ogólnokształcące

2001 Następuje uruchomienie działalności Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej powołanej pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół ZSE Nr 2

2001 Podczas obchodów Jubileuszu 50-lecia ZSE Nr 2 pożegnanie starego sztandaru i przekazanie szkole nowego sztandaru z wyhaftowaną sentencją: „Trzymajmy się morza”

1997 Szkoła otrzymuje banderę ufundowaną i wręczoną przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Bogusława Liberadzkiego

1997 Oficjalna uroczystość oddania do użytku nowego skrzydła ZSE Nr 2

1996 Uruchomienie w nowym skrzydle szkoły nowoczesnych symulacyjnych przedsiębiorstw: firmy, banku i hoteliku-laboratorium

1995 Szkoła doczekała się po 44 latach istnienia prawdziwej pełnowymiarowej sali gimnastycznej

1993 Rozpoczyna działalność Collegium Ekonomiczne powołane do życia przez Towarzystwo Przyjaciół ZSE Nr 2

1993 Rozpoczyna działalność Towarzystwo Przyjaciół ZSE Nr 2

1991 Rozpoczyna działalność Rada Szkoły

1987 Rozpoczęcie prac przy budowie nowego skrzydła ZSE Nr 2. Prace trwały do 1990 roku.

1974 Powstaje Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. St. Staszica w Szczecinie

1974 Powstaje Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących

1974 Szkoła otrzymuje do dyspozycji budynek przy al. 3 Maja 1a

1972 Powstaje Policealne Studium Zawodowe – Wydział Zaoczny

1971 Podczas uroczystości obchodów Jubileuszu 20-lecia szkoła otrzymuje sztandar z wyhaftowaną myślą Staszica: „Niechaj młodzież pod Waszym okiem, pod Waszym sądem przywyknie szanować pracę, nauki i cnoty”.

1971 Szkoła otrzymuje nazwę Liceum Ekonomiczne im. St.Staszica

1971 Jadwiga Szlendak-Chorsztyńska opracowuje publikację „Nasz Patron”

1971 Powstaje hymn szkoły napisany przez Marię Maniakową

1968 Powstaje Państwowa Szkoła Ekonomiczna przemianowana na Policealne Studium Zawodowe

1960 Technikum Finansowe zmienia nazwę na Technikum Ekonomiczne

1952 Technikum Finansowe przenosi się do budynku PKO przy ul. Niepodległości 40

1951 Rozpoczyna działalność Technikum Finansowe przy ulicy Kilińskiego, prowadząc Wydział Młodzieżowy, Wydział dla Pracujących i Zaoczny