• +48 (91) 43 37 240

Współpraca ze szkołą w Eggesin 2002 – 2003

W dniach 4-5.10.2002 r. w naszej szkole odbywała się konferencja na temat „Przeciwdziałanie zagrożeniom młodzieży”, w której oprócz nauczycieli polskich uczestniczyło 19 nauczycieli z Eggesin i 3 z Eberswalde. W czasie konferencji przygotowano ankietę diagnozującą stan zagrożeń młodzieży, która będzie przeprowadzona w poszczególnych szkołach, a jej wyniki będą tematem dyskusji na kolejnej konferencji polsko-niemieckiej planowanej w roku szkolnym 2003/2004.

Od 18.11 do 22.11.2002 r. gościliśmy 14 osobową grupę młodzieżową z Eggesin. W ramach pobytu młodzież w programie Microsoft Power Point przygotowała pokaz slajdów na wylosowany temat (między innymi o Unii Europejskiej, o przyszłej pracy, o zainteresowaniach, zagrożeniach …), poznawała walory turystyczno-krajoznawcze Szczecina, uczestniczyła w zajęciach lekcyjnych i sportowych.

Napisz komentarz