• +48 (91) 43 37 240

OGÓLNOPOLSKI FINAŁ VIII OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

16 Gru

W dniach 15-16 grudnia 2022 r. w Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie odbył się finał ogólnopolski  VIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich 

Głównym organizatorem od wielu lat jest Stowarzyszenie Dyrektorów i  Nauczycieli   Twórczych   i   Aktywnych   Szkół  Zawodowych    w Bydgoszczy. 

W zmaganiach obejmujących wiedzę i umiejętności z zakresu nauk ekonomicznych wzięło udział 64 finalistów  reprezentujących 42 miast Polski. Naszą szkołę reprezentowali: Julia Ranachowska i Natalia Grynfelder z klasy 3a oraz Nikola Piekarz i Marcel Ławiński z klasy 4aa. Opiekunem zespołu jest Pan Patryk Araszkiewicz.  

Finaliści kształcących się w zawodach: technik ekonomista i technik rachunkowości, przyjechali do Technikum Organizacji i Zarządzania,  aby przejść przez ostatni etap konkursu, który składał się z dwóch części. Pierwszego dnia finaliści przystąpili do I części zmagań, w których za zadanie mieli: rozwiązanie testu oraz zadania. Czas na obie czynności to 60 min. Ta część miała formę pisemną i odbyła się w gabinetach informatycznych. Spośród finalistów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części pisemnej wyłoniono 10 najlepszych zawodników, którym przyznano tytuł Laureata Olimpiady. Wśród laureatów znalazł się przedstawiciel TOiZ w ZS8 Marcel Ławiński, który ostatecznie zajął 5. miejsce. Przypomnijmy, iż wszyscy, zarówno laureaci, jak i finaliści uzyskali przywilej zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  

Dzień drugi to zmagania ustne. Komitet Główny w osobach: Przewodnicząca dr Maria Sasin i dr Małgorzata Czerwińska – Jaśkiewicz obie reprezentujące Politechnikę Koszalińską, wiceprzewodniczący mgr inż. Jan Wawrzyniak – przedstawiciel Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy oraz opiekunki szkół  z Sosnowca mgr Iwona Sochacka i Kutna Sylwia Kubiak. 

Z przyjemnością informujemy, że honorowy patronat VIII Finału Olimpiady Wiedzy  i Umiejętności Menedżerskich objął Prezydent miasta Szczecin Piotr Krzystek. Podczas uroczystej gali Urząd Miasta reprezentowała Pani Wiceprezydent Lidia Rogaś.   

Na finalistów i laureatów czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez: 

Laureaci – miejsca: 

  1. Patryk Kurnik ZSE Świdnica
  2. Aleksander Pomarkiewicz ZSE Poznań 
  3. Timur Tandzhunh ZSGŻi A Lębork 
  4. Jakub Haduch ZSE Bielsko-Biała 
  5. Marcel Ławiński ZS nr 8 Szczecin 
  6. Jan Ożga Zs nr 1 Lublin 
  7. Hubert Robakowski ZSP nr 2 Krotoszyn 
  8. Marcin Stefański ZSE-A Bydgoszcz 
  9. Zofia Siekierska ZSE Poznań 
  10. Jakub Mirosz ZSE Mińsk Mazowiecki

Napisz komentarz