• +48 (91) 43 37 240

Poradnictwo Zawodowe

Dla ucznia i kandydata

e-Gazetki informacyjne


KOWEZiU, Warszawa 2014

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.

 

Dla Rodziców

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców


KOWEZiU, Warszawa 2013

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.

 

 

Dla Nauczycieli

Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów


Iwona Greiner, Iwona Kania, Ewa Kudanowska, Anna Paszkowska-Rogacz, Małgorzata Tarkowska
Warszawa, 2006

Publikacja „Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania do planowania kariery zawodowej uczniów” powstała w wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów” są trzyczęściowym podręcznikiem poradnictwa zawodowego, który przeznaczony jest dla nauczycieli. Część pierwsza „Podstawy rozwoju zawodowego młodzieży” jest częścią teoretyczną. Część druga „Metody aktywizujące i techniki pracy z grupą” poświęcona jest prezentacji podstawowych zasad prowadzenia zajęć doradczych w sposób warsztatowy, w czasie których uczestnicy uczą się przez działanie, maksymalnie angażując się w zdobywanie wiedzy, kształtowanie własnych umiejętności i postaw. Część trzecia „Gry i ćwiczenia grupowe” jest kontynuacją dwóch poprzednich części i w sposób praktyczny przedstawia omówione w nich zagadnienia dotyczące teorii i metod poradnictwa zawodowego. Ćwiczenia zbliżone są do siebie tematycznie oraz zostały uzupełnione dodatkowymi informacjami, dla jakiej grupy wiekowej są one najbardziej odpowiednie. Ta część dostępna jest również w wersji elektronicznej w postaci płyty CD. Podręcznik powinien służyć nauczycielom, doradcom zawodowym i uczniom w kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności niezbędnych do planowania indywidualnej kariery edukacyjno-zawodowej, a tym samym przygotować ucznia do życia społecznego i zatrudnienia.
Publikacja powstała w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) w wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Sektorowego Programu Operacyjnego, Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).