• +48 (91) 43 37 240

Technik ekonomista po sp

10 Wrz

Działalność gospodarcza kl.1
Ekonomia i statystyka kl.1-5
Kadry i płace kl.1-2
Gospodarka finansowa kl.1-3
Elementy prawa kl.3-4
Gospodarka materiałowa kl.4-5
BHP kl.1
Pracownia ekonomiczno-informatyczna kl.2-5
Pracownia ekonomii i statystyki kl.3-5
Pracownia kadr i płac kl.2-3
Pracownia gospodarki finansowej kl.3
Pracownia techniki biurowej kl.4-5
Pracownia gospodarowania zasobami rzeczowymi kl.4-5
Język obcy ogólnozawodowy kl.1-2 Diagram zaliczeniowy sprawdzianów
Język angielski zawodowy kl.3-4 Diagram zaliczeniowy sprawdzianów

Napisz komentarz