• +48 (91) 43 37 240

Technik hotelarstwa

19 Lis

Wstęp do hotelarstwa kl.3
Podstawy hotelarstwa
kl.4
Organizacja usług dodatkowych w ZH kl.3
Rezerwacja i obsługa gości w recepcji w ZH kl.3-4
Obsługa gościa w recepcji hotelowej w CKP kl.3-4
Obsługa gościa w dziale porządku i utrzymania czystości w CKP
kl.3
Pracownia obsługi konsumenta w dziale gastronomicznym kl.3
Marketing i rozliczanie usług w zakładach hotelarskich kl.4
Działalność gospodarcza w zakładach hotelarskich kl.4
Podstawy działalności zakładów hotelarskich kl.4
Obsługa konsumenta w zakładach hotelarskich kl. 4
Język angielski zawodowy

kl.3-4

Diagram zaliczeniowy sprawdzianów

Język niemiecki zawodowy kl.3-4

Napisz komentarz