• +48 (91) 43 37 240

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

16 Lis

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden – najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem. Stypendystą może także zostać uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.
W tym roku stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostało 175 uczniów z naszego województwa. Uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z terenu województwa zachodniopomorskiego odbyły się w tym roku 29 października oraz 6 listopada w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
6 listopada zostało uhonorowanych 55 stypendystów z powiatu: polickiego, stargardzkiego oraz miast Szczecin i Świnoujście. Gospodarzami ostatniej uroczystości byli: Wojewoda Zachodniopomorski i Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
Wśród stypendystów znalazła się również nasza uczennica – Sara Lichnerowicz z klasy 3D.

Serdecznie gratulujemy Saro!

Napisz komentarz