• +48 (91) 43 37 240

Grupa II – 29.09.2017

Praktyki zawodowe w Irlandii Północnej

Natalia Czarnecka i Paweł Jarczyk, dwójka ekonomistów swój staż miesięczny odbywała w The North West Academy of Englisch pod opieką Joanne Murphy i Konrada Radlaka.

Pierwsze dni ich praktyk to tzw. shadow monitoring, czyli poznawanie miejsca pracy i zakresu obowiązków przez obserwację zatrudnionych w akademii. Nasze dwa „cienie” podążały za pracownikami biura NWA patrząc im na ręce i przysłuchując się rozmowom.

Pierwszym zadaniem zleconym Natalce i Pawłowi było uporządkowanie księgozbiorów akademii. Zadanie „rozruchowe” zostało zaliczone i przyszedł czas na prace biurowe. A do nich należało: archiwizowanie i tworzenie kopii dokumentów  w wersji elektronicznej, sprawdzanie poprawności danych w dokumentach, poszukiwanie nowych miejsc praktyk – zakładów pracy dla przyszłych grup, przygotowanie sprzętu elektronicznego do użytku nauczycieli i uczniów, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, segregacja broszur i materiałów reklamowych, monitorowanie wydawania tygodniowych kart uprawniających do przejazdów komunikacją miejską.

W trakcie wycieczki  do „Giant’s Caseway” Natalia i Paweł pełnili nadzór nad grupą z ramienia akademii.

Oboje pracowali także jako wolontariusze przy organizacji „Festiwalu Języków”, których współorganizatorem była akademia.

Uroczyste zakończenie praktyk. Certyfikaty i dyplomy rozdane. Czas wracać do domu.