• +48 (91) 43 37 240

VEPO5 ( 2022/2023)– rezultaty

VEPO – 5 – Akredytowany projekt na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach projektu pt. „Program Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe” (2022-1-PL01-KA121-VET-000052225)

Technik ekonomista – w przygotowaniu,

Technik logistyk – w przygotowaniu,

Technik hotelarstwa – w przygotowaniu,

Technik organizacji turystyki – w przygotowaniu,

Technik reklamy – w przygotowaniu.