• +48 (91) 43 37 240

WAMPIRIADA 23.10.2018

26 Paź

Nasza szkoła od 5 lat współpracuje z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wielu pełnoletnich uczniów bierze udział w akcji oddawania krwi. Niektórzy uczniowie są już honorowymi dawcami krwi, oddając regularnie krew. Poprzez zaangażowanie w akcje uczniowie mają poczucie, że mogą przyczynić się do uratowania cudzego życia. Zaangażowanie młodzieży wszystkich klas w akcje społeczne integruje uczniów, motywuje do działania poprzez rywalizacje międzyklasową, buduje także pozytywny wizerunek szkoły chętnej niesienia pomocy innym. Młodzież uczy się nieść bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi . Są świadomi, że pomagają nie tylko ofiarom nieszczęśliwych wypadków, ale wszystkim potrzebującym, mając na uwadze, że kiedyś sami możemy potrzebować takiego daru serca.

Należy nadal propagować idee honorowego krwiodawstwa wśród naszych uczniów, dlatego planujemy zaprosić gości z WCKiK na przeprowadzenie pogadanki na temat świadomego oddawania krwi oraz przygotujemy materiały informacyjne na lekcji wychowawczej.

A ja dziękuję bardzo 31 uczniom klas 3 i 4, którzy przyszli i pomogli. Jesteście najlepsi.

Organizator akcji Olimpia Bednarczyk

 

 

 

Napisz komentarz