• +48 (91) 43 37 240

Technik logistyk

 

TECHNIK LOGISTYK – reforma 2019

„Logistyka nie jest wszystkim,

ale wszystko bez logistyki jest niczym.”

gen. Norman Schwarzkopf

Czy kiedy jesteś w sklepie i wkładasz do koszyka różne artykuły, zastanawiasz się, w jaki sposób znalazły się na półkach? Skąd ktoś wiedział, ile towaru powinno się tam znaleźć, abyś mógł zrobić zakupy i za nie, nie przepłacić? Gdy nadajesz paczkę kurierem, czy myślisz o tym, kto odpowiada za szybki i bezpieczny transport twojej przesyłki? Gdy jedziesz do szkoły lub na spotkanie z kolegami, czy myślisz o tym, dlaczego autobus, czy tramwaj jeździ daną trasą i z daną częstotliwością?

Zapewne nie, bo przecież to taka naturalna rzecz, aby te potrzeby były zaspokojone.

Ale ktoś musiał to wcześniej zaplanować i zorganizować. To są jedne z wielu zadań, jakie stoją przed osobą, którą można spotkać w każdym przedsiębiorstwie – przed LOGISTYKIEM.

LOGISTYK to specjalista w dziedzinie zaopatrzenia, dystrybucji, ekonomii, komunikacji i transportu. Jego zadaniem jest dostarczyć właściwy towar klientowi w zamówionej przez niego ilości i w jak najkorzystniejszej cenie, w czasie do zaakceptowania przez obydwie strony. Logistyk zajmuje się więc zarządzaniem procesem planowania, zaopatrzenia i przepływu towarów od producenta do konsumenta, obsługuje i zarządza magazynami i dostawą towarów oraz realizuje procesy transportowe i spedycyjne.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrosło zapotrzebowanie na absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.

Czego uczymy?

W trakcie nauki uczniowie obywają dwie 4-tygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, centrach dystrybucji, centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych, gdzie mają okazję wcielić się w rolę pracownika i wykonywać rzeczywiste zadania związane z wybranym kierunkiem kształcenia. Materiał z przedmiotów zawodowych realizowany jest w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych i podzielony jest na dwie części, wyodrębnione w ramach 2 kwalifikacji.

W zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów uczeń zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • organizowania pracy magazynu;
 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
 • monitorowania poziomu i stanu zapasów;
 • obsługiwania programów magazynowych;
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 • obsługi klientów i kontrahentów.

W zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu uczeń zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • planowania procesów transportowych;
 • organizowania procesów transportowych;
 • dokumentowania procesów transportowych;
 • efektywnego wykorzystania taboru transportowego.

Dodatkowo uczniowie pogłębiają wiedzę zdobywaną w szkole podczas wizyt studyjnych do przedsiębiorstw logistycznych oraz podczas wykładów i zajęć praktycznych na uczelniach wyższych w Szczecinie.

Tytuł – Technik logistyk otrzymuje uczeń po ukończeniu szkoły i zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

 

Uczeń po zdaniu matury może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej.

Dodatkowo uczymy młodych ludzi poprzez naukę zawodu takich cech jak:

 • umiejętność twórczego i analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • zdolności komunikacyjne i negocjacyjne,
 • umiejętność planowania i wykorzystania czasu,
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
 • podzielność uwagi,
 • wysoka kultura osobista.

Dla kogo uczymy?

Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć, zorganizowanej uporządkowanej i odpowiedzialnej.

Absolwenci naszej szkoły przygotowani będą do pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych;
 • dużych sieciach handlowych;
 • w magazynach regionalnych i centralnych, centrach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych;
 • w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, krajowych i międzynarodowych;
 • w urzędach jednostek administracyjnych;
 • jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek.

Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach:

 • specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
 • magazynier, starszy magazynier, kierownik magazynu;
 • specjalista ds. planowania zakupów;
 • specjalista ds. handlu elektronicznego;
 • specjalista ds. planowania produkcji i zapasów;
 • specjalista ds. zbytu i dystrybucji;
 • specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
 • specjalista ds. gospodarki odpadami;
 • specjalista ds. gospodarki materiałowej;
 • specjalista ds. pakowania i opakowań;
 • specjalista ds. transportu wewnętrznego;
 • specjalista ds. transportu i spedycji;
 • operator zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.