• +48 (91) 43 37 240

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 Rozpoczęcie roku szkolnego  1  września 2022 r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 grudnia 2022 r.–01 stycznia 2023 r.
 Ferie zimowe  13 lutego-26 lutego 2023 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna  06-11 kwietnia 2023 r.
 Zakończenie zajęć w klasach IV  28 kwietnia 2023 r.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej
– część ustna
– część pisemna
– wydanie świadectw
18-20 maja 2023 r.
04-23 maja 2023 r.
05 lipca 2023 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (sesja styczeń-luty) – klasy IV
– etap pisemny
– etap praktyczny model „d” – IVbb/IVcc/IVc
– etap praktyczny model „dk” – IVaa/IVa

– etap praktyczny model „dk” – IVee
– wydanie świadectw

10-14 stycznia 2023 r.
09 stycznia 2023 r.
12-13 stycznia/16-19 stycznia  2023 r.

16-18 stycznia 2023 r.
31 marca 2023 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (sesja czerwiec-lipiec) – klasy III
– etap pisemny
– etap praktyczny model „dk” – IVe
– wydanie świadectw
02-07 czerwca 2023 r.
09-13 czerwca 2023 r.
08 września 2023 r.
Terminy spotkań rodziców z gronem pedagogicznym: 14 września 2022 r. godz. 17.00
09 listopada 2022 r. godz. 17.00
14 grudnia 2022 godz. 17.00
29 marca 2023 r. godz. 17.00
26 kwietnia 2023 r.                            24 maja 2023 r. godz. 17.00
Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej:
• klasyfikacja za I semestr
• konferencja plenarna
• klasyfikacja za II semestr (klasy maturalne)
• klasyfikacja za II semestr
• konferencja plenarna
18 stycznia 2023 r.
08 marca 2023 r.
26 kwietnia 2023 r.
21 czerwca 2023 r.
30 czerwca 2023 r.
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  23 czerwca 2023 r.
 Ferie letnie  24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
Dni wolne dla ucznia w roku szkolnym 2021/2022
  • 31 października 2022
  • 02-09 maja 2023
  • 09 czerwca 2022