• +48 (91) 43 37 240

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 Rozpoczęcie roku szkolnego  04  września 2023 r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 grudnia 2023 r.–01 stycznia 2024 r.
 Ferie zimowe  15-28 stycznia 2024 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna  28 marca-02 kwietnia 2024 r.
 Zakończenie zajęć w klasach IV  26 kwietnia 2024 r.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej
– część ustna
– część pisemna
– wydanie świadectw
14-16 oraz 20-25 maja 2024 r.
07-23 maja 2024 r.
09 lipca 2024 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (sesja styczeń-luty) – klasy IV i V
– etap pisemny
– etap praktyczny model „d” – IVb/IVc/IVd/Vb/Vc
– etap praktyczny model „dk” – IVa

– etap praktyczny model „dk” – IVd/IVe

– etap praktyczny model „dk” – Va

– etap praktyczny model „dk” – Ve
– wydanie świadectw

10-15 stycznia 2024 r.
09 stycznia 2024 r.
17-19 stycznia

15-18 stycznia 2024 r.
12-13 stycznia 2024 r.

16-19 stycznia 2024 r.

27 marca 2024r.

Terminy spotkań rodziców z gronem pedagogicznym: 13 września 2023 r. godz. 17.00
08 listopada 2023 r. godz. 17.00
13 grudnia 2023 godz. 17.00
20 marca 2024 r. godz. 17.00
24 kwietnia 2024 r.                            22 maja 2024 r. godz. 17.00
Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej:
• klasyfikacja za I semestr
• konferencja plenarna
• klasyfikacja za II semestr (klasy maturalne)
• klasyfikacja za II semestr
• konferencja plenarna
10 stycznia 2024 r.
21 luty 2024 r.
24 kwietnia 2024 r.
19 czerwca 2024 r.
28 czerwca 2024 r.
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  21 czerwca 2024 r.
 Ferie letnie  22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.
Dni wolne dla ucznia w roku szkolnym 2023/2024
  • 9 stycznia 2024
  • 02-06 maja 2024
  • 07-13 maja 2024 r.
  • 31 maja 2024