• +48 (91) 43 37 240

Wychowawcy

Wychowawcy w roku szkolnym 2019/2020
L.p. klasa imię i nazwisko wychowawcy technik
1. 1a Elżbieta Słaboszewska ekonomista
2. 1b Dorota Jaklewicz logistyk
3. 1c Alina Radziejewska hot/tur
4. 1e Iwona Wołowiec reklamy
5. 1aa Małgorzata Kręciwilk ekonomista
6. 1bb Anna Araszkiewicz logistyk
7. 1cc Joanna Melerska hot/tur
8. 1ee Marzenna Kuczera reklamy
9. 2a Patryk Araszkiewicz ekonomista
10. 2b Marta Adaszyńska logistyk
11. 2c Monika Majewska-Gałka hot/tur
12. 2d Anna Marcinkiewicz log/rekl
13. 2e Izabela Walaszek reklamy
14. 3a Katarzyna Rudkiewicz ekonomista
15. 3b Anna Zganiacz logistyk
16. 3c Kamila Sosnowska-Szpak hot/tur
17. 3d Beata Rudewicz-Kowalska logistyk
18. 3e Agata Wiśniewska reklamy
19. 4a Anna Migdal ekonomista
20. 4b Aneta Tabor logistyk
21. 4c Leszek Skrzyniarz hotelarstwa
22. 4d Magdalena Kociuba log/tur
23. 4e Elżbieta Brodowska reklamy