• +48 (91) 43 37 240

Praktyki zawodowe

TECHNIK EKONOMISTA (klasa III, na podbudowie szkoły gimnazjalnej)

Dziennik praktyk

Przykład notatki w dzienniku praktyk

Program praktyk

TECHNIK LOGISTYK (klasa III, na podbudowie szkoły gimnazjalnej)

Dziennik praktyk

Przykład notatki w dzienniku praktyk

Program praktyk

TECHNIK HOTELARSTWA (klasa III, na podbudowie szkoły gimnazjalnej)

Dziennik praktyk

Odbywanie praktyk na promach:

Program praktyk

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ (klasa III, na podbudowie szkoły gimnazjalnej)

Dziennik praktyk

Przykład notatki w dzienniku praktyk

Program praktyk

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY (klasa III, na podbudowie szkoły gimnazjalnej)

Dziennik praktyk

Przykład notatki w dzienniku praktyk

Program praktyk