• +48 (91) 43 37 240

Instytucje psychologiczno-pedagogiczne

06 Paź

Nasza szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne – uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce są kierowani na badania psychologiczne i pedagogiczne oraz indywidualne konsultacje z psychologiem i terapeutą. Współpraca z poradnią dotyczy też porad specjalistycznych, uczniowie mogą korzystać z terapii psychologicznych oraz treningów psychoedukacyjnych. Ponad to nasi uczniowie często korzystają z porad doradców zawodowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – w przypadku problemów rodzinnych, gdzie pomoc ze strony szkoły okazała się niewystarczająca, pomoc dotyczy nie tylko spraw materialnych, ale też coraz częściej wspólnie z asystentami rodzinnymi pomagamy rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów.

Miejska Komenda Policji –prelekcja dla nauczycieli, rodziców i młodzieży na temat: „Odpowiedzialność karna nieletnich w przypadku posiadania, zażywania lub sprzedaż narkotyków”, pomoc doraźna w sytuacjach wymagających wsparcia policji ( kradzież, pobicie, zastraszanie). Wsparcie w rozwiązywaniu problemów.

Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej – pomoc dla młodzieży z problemami przemocy w rodzinie.


Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „ Powrót z U”
– Pomoc dla rodziców dzieci mających problemy z uzależnieniami, terapia dla młodzieży.

Collegium Balticum – prelekcje dla młodzieży na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, niebezpieczeństw płynących z zażywania substancji psychoaktywnych, oraz planowania kariery.

Straż Miejska – pomoc w sytuacjach kryzysowych, interwencje, sprawdzanie bezpieczeństwa wokół terenu szkoły, działania edukacyjne.

Napisz komentarz