• +48 (91) 43 37 240

Technik Organizacji Reklamy

Marzenna Kuczera

Wychowawca klasy 3EE

Grażyna Ryngwelska -Stachurska

Elżbieta Brodowska

Wychowawca klasy 2E

Patryk Araszkiewicz

Wychowawca klasy 4A

Agata Wiśniewska

Wychowawca klasy  1E

Iwona Lewandowska

Marta Grochulska