• +48 (91) 43 37 240

VEPO6

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI VEPO 6 LISTA UCZESTNIKÓW W PROJEKCIE VOCATION-EXPERIENCE-PASSION-OPPORTUNITY – 6 (VEPO 6) realizowanym przez Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie w ramach projektu pt. „Program Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe” o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000113321   

Regulamin rekrutacji uczestników w projekcie pt. VOCATION-PASSION-OPPORTUNITY – 6 (VEPO6)

 

VEPO5

Regulamin rekrutacji uczestników w projekcie pt. VOCATION-PASSION-OPPORTUNITY – 5 (VEPO5)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia VEPO5 – ubezpieczenie dodatkowe dla uczestników mobilności.

 

18-21.04.2023

W dniach 18-21.04.2023 koordynator szkolnych projektów Erasmus, Pani wicedyrektor Joanna Rygielska-Barwacz oraz opiekun młodzieży podczas wyjazdów, Pani Wioletta Ryndak odbyły wizytę przygotowawczą w Marbelli (Hiszpania). Miała ona miejsce w ramach projektu pn. VOCATION-EXPERIENCE-PASSION-OPPORTUNITY – 5 (VEPO 5) realizowanego przez Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie w latach 2022 – 2024 w ramach Konkursu 2022 Runda 1 KA1 KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach projektu pt. „Program Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe”.

W ramach programu Erasmus kolejnych 19 uczniów ze wszystkich kierunków nauczanych w szkole będzie miało możliwość odbycia 4-tygodniowych praktyk zawodowych zagranicą.

Celem spotkania było:

  1. osobiste poznanie partnera z Hiszpanii, Pani Katarzyny Dąbrowskiej, właścicielki firmy Practivista w Marbelli, Hiszpania,
  2. dopracowanie szczegółów umowy z partnerem,
  3. dopracowanie szczegółów porozumienia o programie zajęć,
  4. poznanie zakładów pracy, warunków zakwaterowania oraz pobytu uczniów szkoły na praktykach zawodowych w dniach 21.05.2023 do 17.06.2023.

Będzie to już piąty wyjazd młodzieży w celach edukacyjno – zawodoznawczych. Do tej pory szkoła zorganizowała zagraniczne praktyki zawodowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej dla 200 uczniów.

18-21.04.2023

VEPO 5 Hiszpania, Marbella sprawozdanie z wizyty przedprojektowej w dniach 1821.04.2023

28.04.2023

Spotkanie z przedstawicielem hiszpańskiego partnera – firmy Practivista

10.05.2023

Spotkanie z rodzicami i opiekunami uczestników VEPO 5

15.05.2023

Kurs pierwszej pomocy

22.05.2023 – 16.06.2023

Dziennik mobilności – staże zagraniczne w naszych oczach, Marbella, Hiszpania.

Rezultaty Vepo 5