• +48 (91) 43 37 240

Music World/Musikwelt 2022

29 Mar

1 marca 2022 roku gościliśmy 118 uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych naszego województwa, na kolejnej edycji konkursu Music World/Musikwelt, objętego Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. W tym roku konkurencja była naprawdę duża!

Uczestnicy indywidualnie wykonywali następujące zadania na poziomie A2+/B1 w języku angielskim lub niemieckim:

  1. Czytanie artykułu o tematyce muzycznej i wykonywanie zadań typu prawda/fałsz, dobieranie, test wielokrotnego wyboru, odpowiadanie na pytania do tekstu.
  2. Słuchanie tekstu o tematyce muzycznej i wykonywanie testu wielokrotnego wyboru oraz wysłuchanie utworu muzycznego i uzupełnianie luk brakującymi wyrazami.
  3. Uzupełnianie luk w zadaniu sprawdzającym znajomość funkcji językowych.
  4. Pisanie listu do wybranego przez siebie/ulubionego wykonawcy/zespołu muzycznego.
  5. Udzielanie odpowiedzi na kilkanaście pytań ułożonych w formie quizu muzycznego.

Najlepsze okazały się następujące osoby:

Język angielski: Natalia Kwiatkowska –  SP 53 (I miejsce), Hanna Uscka – Katolicka SP (II miejsce), Aleksandra Adamczyk – Katolicka SP (III miejsce).

Język niemiecki: Hanna Bukowiecka – SP 7 (I miejsce), Zuzanna Von Kulessa – SP 53 (II miejsce), Julia Kotlinski – SP 53 (III miejsce).

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim za uczestnictwo. 

Komisja konkursowa.     

           

Napisz komentarz