• +48 (91) 43 37 240

Współpraca z Finlandią

Od roku 2003 szkoła współpracuje z Instytutem Kształcenia Zawodowego w Loimaa. Współpraca polega na realizacji projektów w ramach programów unijnych takich jak „Leonardo da Vinci”. Partner fiński jest partnerem interesującym dla szkoły ze względu na wysoki standard wyposażenia placówki, a także ze względu na walory turystyczno-krajoznawcze Finlandii. W czasie odbywanych staży uczniowie mają okazję zwiedzić inne miasta i okolice, m.in. Helsinki, Turku, a także poznają kulturę fińską, której elementy bywają zaskakujące dla młodych ludzi wychowanych w naszym kręgu.

 

 

Leonardo da Vinci

„FORWARDS – multimedialna pomoc dydaktyczna”.

Projekt był realizowany w latach 2003-2004 i miał charakter trójstronny, brało w nim udział 24 uczniów z każdej szkoły i odbywał się w trzech etapach: pierwszy – w Polsce, drugi – w Niemczech, trzeci – w Finlandii. Trzecim partnerem była niemiecka szkoła zawodowa z Eberswalde. Każdy etap trwał 4 tygodnie i efektem końcowym była pomoc dydaktyczna opracowana w 3 językach na temat „Jak rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce, Niemczech i Finlandii”. Forwards

Tytuł projektu:

„FORWARDS – multimedialna pomoc dydaktyczna w kształceniu zawodowym w Polsce, Niemczech i Finlandii”. 

Partnerzy realizujący program:

  • Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Szczecinie
  • Weiterbildungszentrum Eberswalde
  • Ośrodek Kształcenia w Loimaa w FinlandiiOpis projektu i jego realizacja:Projekt zakładał opracowanie na CD czterojęzycznej pomocy dydaktycznej na temat: „Formy przedsiębiorstwa w Polsce, Niemczech i Finlandii – prawne i gospodarcze podstawy dla kształcenia w dziedzinie handlu”. Nad projektem pracowała grupa 24 osobowa (po 8 osób z każdego kraju). Realizacja projektu odbywała się w trzech fazach:
  • pierwsza faza (październik – listopad 2001 r.) odbywała się w Szczecinie. Uczestnicy projektu gromadzili materiały na temat form działalności gospodarczej w Polsce, Niemczech i Finlandii oraz porównywali je. Opracowano komputerową bazę danych dotyczącą form działalności i dokumentacji niezbędnej do jej prowadzenia. W czasie pobytu w Szczecinie gościom pokazano walory turystyczno – krajoznawcze naszego miasta i regionu
  • druga faza (kwiecień 2002 r.) odbywała się w Finlandii. Fiński Instytut dysponuje bardzo dobrą bazą informatyczną, która posłużyła do stworzenia na podstawie zgromadzonych i opracowanych w Polsce materiałów strony www oraz prezentacji na płycie CD w czterech językach. Młodzież w ramach atrakcji turystycznych zwiedziła okolice Loimaa m.in. Turku, Forssa, a także płynęła promem na trasie Turku – Sztokholm – Turku
  • trzecia faza (październik – listopad 2002 r.) realizowana w Eberswalde w Niemczech polegała na dopracowaniu strony internetowej i testowaniu powstałego produktu.

Po zakończonej każdej fazie realizacji projektu uczestnicy otrzymali certyfikaty wystawione przez poszczególnych partnerów, które potwierdzały ich udział w przedsięwzięciu.

Strona internetowa Forwards zawiera wiele informacji (w języku polskim, angielskim, fińskim i niemieckim), które są wykorzystywane przez naszych nauczycieli w kształceniu zawodowym i mogą być wykorzystywane przez inne ośrodki szkoleniowe.

Udział naszej szkoły po raz pierwszy w tak dużym przedsięwzięciu pozwolił na zdobycie doświadczenia w zakresie opracowywania, realizacji i rozliczania projektów międzynarodowych finansowanych przez Unię Europejską.

Naszym uczniom, którzy realizowali projekt, staże odbyte w Finlandii i Niemczech pozwoliły na podniesienie kompetencji językowych, informatycznych i socjalnych.

Napisz komentarz