• +48 (91) 43 37 240

„Poland in 100 Words” – zapraszamy do uczestnictwa w konkursie!

04 Paź

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w wyjątkowym konkursie językowym, związanym z jubileuszem odzyskania przez Polskę niepodległości. Regulamin poniżej:

REGULAMIN

konkursu

Poland in 100 Words

 Cele konkursu:

 1. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania językiem angielskim oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności komunikacji w tych językach.
 2. Rozwijanie zainteresowania historią Polski wśród młodzieży.
 3. Wykrywanie i rozwijanie uzdolnień wśród uczniów.
 4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz pobudzanie do twórczego myślenia.
 5. Kreowanie świadomości patriotycznej wśród młodzieży.
 6. Umożliwienie młodzieży szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu zainteresowań. 
 • 1 
 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów ZS nr 8.
 2. Organizatorami Konkursu są nauczyciele języka angielskiego w Zespole Szkół nr 8, ul. 3 Maja 1a w Szczecinie.
 3. Sponsorem Konkursu jest ZS nr 8 w Szczecinie.
 4. Prace konkursowe, napisane na komputerze w formacie A4, zawierające dane wyszczególnione w §2, należy przekazać swojemu nauczycielowi języka angielskiego, lub do Joanny Łukaszewskiej (sala 316), do 31 października 2018 roku.
 5. Komisję Konkursu tworzą nauczyciele języków obcych w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie.
 • 2 
 1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Uczniowie samodzielnie wykonują i oddają prace podpisane imieniem, nazwiskiem, nazwą oddziału (np. 2 B)
 2. Uczestnicy opisują Polskę w stu angielskich słowach. Mogą to być skojarzenia z określonym elementem, historią, człowiekiem, miejscem, bądź bardziej ogólne odniesienie się do ojczyzny. Forma pracy jest dowolna (proza, poezja). Nie jest wymagany wstęp, rozwinięcie czy zakończenie.
 3. Komisja konkursu podczas oceniania prac bierze pod uwagę następujące elementy:
 • Liczba słów (im bliżej 100 tym lepiej)
 • Struktury leksykalne (poziom B1-B2)
 • Poprawność gramatyczna, leksykalna, ortograficzna i interpunkcyjna
 • Wrażenie artystyczne
 • Pomysłowość i oryginalność

4. Wyniki przekazane są do wiadomości uczniów do 9 listopada 2018 roku.

 • 3

Dla laureatów przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Najlepsze prace opublikujemy na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 8.

 • 4

 Skład komisji:

 1. Joanna Łukaszewska – przewodnicząca
 2. Wioletta Ryndak – członek komisji
 3. Aleksandra Badura – członek komisji
 4. Agata Gąsior – członek komisji
 5. Agata Gralewska-Ściechura – członek komisji
 • 5

Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Komisja.

 

Napisz komentarz