• +48 (91) 43 37 240

Technik logistyk

05 Lis

Gospodarka magazynowa kl.3
Gospodarka zapasami kl.3
Logistyka transportu kl.3-4
Pracownia gospodarki zapasami i magazynowania kl.3
Pracownia logistyczna
kl.3
Pracownia planowania procesów transportowych kl.3-4
Pracownia organizacji i dokumentowania kl.3-4
Pracownia transportowa kl.4
Pracownia logistyczno-spedycyjna kl.4
Pracownia obsługi jednostek zewnętrznych kl.4
Pracownia planowania przepływów zasobów i informacji kl.4
Język angielski zawodowy kl. 3-4  Diagram zaliczeniowy sprawdzianów

Napisz komentarz