• +48 (91) 43 37 240

Uroczyste rozdanie certyfikatów poświadczających nabycie kompetencji zawodowych i umiejętności językowych w ZS nr 8 w Szczecinie

18 Gru

W dniu 6 grudnia w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie odbyło się uroczyste  wręczenie certyfikatów potwierdzających kompetencje zawodowe oraz umiejętności językowe zdobyte przez 67 uczniów szkoły podczas praktyk zawodowych w Wielkiej Brytanii. Staże miały miejsce w sierpniu i we wrześniu bieżącego roku na terenie Irlandii Północnej w Derry/Londonderry. Finansowanie przedsięwzięcia zostało zorganizowane w ramach projektu pt. VOCATION-EXPERIENCE-PASSION-OPPORTUNITY (VEPO) w obrębie działania pt. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego realizowanego ze środków PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Wydarzenie rozdania certyfikatów miało miejsce w auli Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie. Zostało ono otwarte przez dyrektora placówki – Panią Ewę Kupidłowską. Na początku powitała ona wszystkich przybyłych i przedstawiła honorowych gości: Panią Małgorzatę Gucz – Wizytatora Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, Panią Andronikę Maciejewską – Wyryszuk – Głównego Specjalistę Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin oraz naszego partnera projektu, Panią Franceskę Giacomini – dyrektora North West Academy of English w Derry, Irlandii Północnej.

Na uroczystość przybyli oczywiście uczestnicy praktyk oraz ich rodzice. Łącznie gościliśmy 153 osoby. Po przemówieniu Pani Dyrektor, uczniowie zaprezentowali zdjęcia, filmy oraz przedstawili informacje na temat swoich praktyk zawodowych w Derry. Opowiadali o zakwaterowaniu, podróży, zajęciach językowych, czasie wolnym oraz stażach w brytyjskich zakładach pracy. W prezentacji brali udział przedstawiciele wszystkich zawodów kształconych naszej szkole. Byli to: Liwia Wojtaszewska (technik organizacji reklamy), Wojciech Natoniewski, Maciej Masztalski i Olaf Wiśniewski (technik logistyk), Adrian Gancarz (technik obsługi turystycznej), Alek Uhle i Krystian Poterek (technik hotelarstwa), Małgorzata Jurkiewicz i Marcin Szelak (technik ekonomista). Uroczystość została uwieńczona zaprezentowaniem rezultatów projektu oraz wręczeniem certyfikatów.

Oto fotorelacja z imprezy:

 

 

Napisz komentarz