• +48 (91) 43 37 240

Grupa I – 17.08.2017

Praktyki zawodowe w Irlandii Północnej

17.08.2017 …far far away…

Deszczowy dzień … jak każdy w Londonderry… opiekunowie spędzili na odwiedzaniu kolejnych zakładów pracy. Dzisiejsze spotkania odbyły się z młodzieżą pracującą w odległych od centrum miejscach. Podróż z centrum – Bus Station Foyle – odbyła się autobusem nr FY1.

Pierwszym miejscem odwiedzin był hotel Watherfoot,  gdzie w świetnej atmosferze pracy zdobywają umiejętności dwie hotelarki – Małgosia i Monika.

Miejscowa opiekunka praktyk jest bardzo zadowolona z pracy dziewcząt, co widać na zdjęciu po uśmiechniętych twarzach.

Pokonując kolejny odcinek drogi i oddalając się od centrum Londonderry dotrzeć można do dziewcząt z kierunku technik logistyk, odbywających praktyki w Fabric World. Ani i Asi również współpraca z pracodawcą układa się dobrze. Pochwałom nie było końca.

Po skończonej pracy dziewczyny towarzyszyły opiekunom w drodze do centrum miasta na spotkanie w North West Academy of England. Meeting poświęcony był podsumowaniu wrażeń z miejsc praktyk oraz wypełnieniu online’owej ankiety dotyczącej warunków pracy.

Mieliśmy możliwość podzielenia się wrażeniami i opiniami. Skonfrontowaliśmy nasze oczekiwania przedwyjazdowe z rzeczywistą sytuacją na stanowiskach pracy, wyraziliśmy życzenia, co do dalszej współpracy z pracodawcami.

W dniu dzisiejszym żegnaliśmy również wracającą do Szczecina panią dyrektor Joannę Rygielską-Barwacz.

29 komentarzy

Napisz komentarz