• +48 (91) 43 37 240

VEPO5 – 5.06.2023

Dzień 15

W biurze doradztwa podatkowo-rachunkowego JAL Asesoria fiscal y contable praktyki odbywa Nikola Korzynek. W jej gestii jest prowadzenie ewidencji księgowej:

– prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów podatkowych, czyli wpisywanie do programu księgowego danych takich jak: faktury kosztowe, kwoty płatności, nazwy klientów i wydatki ( większość czynności jest powtarzalnych, a zmieniają się tylko numery kont),

– ewidencjonowanie deklaracji podatkowych, informacji podatkowych przedsiębiorców do systemu, opieczętowywanie dokumentów (głównie faktur),

– archiwizowanie dokumentacji poprzez skanowanie i segregowanie,

– niszczenie zeskanowanej dokumentacji,

– księgowanie wypłat pracowników (listy płac).

Jej praca wymaga dużego skupienia i rzetelnej pracy nad powierzonymi biurze rachunkowemu dokumentami. Nikola wykazuje się pracowitością, sumiennością i odpowiedzialnością, co zostało dostrzeżone przez opiekunów praktyk.  

19 komentarzy

Napisz komentarz