• +48 (91) 43 37 240

Warsztaty międzykulturowe

27 Sty

4.02.2021r  uczestniczyliśmy w warsztatach międzykulturowych on-line, prowadzonych w języku angielskim przez Roberta Runcisa z Litwy, wolontariusza organizacji AFS. Podczas zajęć próbowaliśmy zdefiniować pojęcia kultury, różnic kulturowych oraz stereotypów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturę danego kraju można porównać do góry lodowej – większa jej część kryje się pod powierzchnią wody i trzeba pewnego wysiłku, żeby ją dobrze poznać.  

 

 

 

 

 

 

 

 

To, co ponad wodą najczęściej sprowadzamy do stereotypów – pozytywnych bądź negatywnych uproszczeń, które mają nam ułatwić poruszanie się w świecie kulturowej różnorodności, ale bardzo często utrudniają nam otwarcie się na przedstawicieli kultur innych, niż nasza.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie prezentacji nie tylko przypominaliśmy znane nam stereotypy na temat różnych narodowości, ale mogliśmy też poznać stereotypy na temat nas Polaków. Nasze odczucia nie w każdym przypadku były przyjemne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas warsztatów wielu z nas uświadomiło sobie, że stereotypowe wyobrażenia na czyjś temat mogą być przez niego odbierane jako niesprawiedliwe i krzywdzące. Najlepiej więc poznawać ludzi, zawierać przyjaźnie. Tylko wtedy dowiemy się, jak piękna może być góra lodowa widziana spod wody 😉 

 

Napisz komentarz