• +48 (91) 43 37 240

Technik organizacji turystyki po sp

10 Wrz

Działalność  gospodarcza kl.1
Podstawy turystyki kl.1-2
Obsługa ruchu turystycznego kl.1-4
Sprzedaż imprez i usług turystycznych kl.3-5
Kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych kl.1-4
Geografia turystyczna kl.1-5
Pracowania przygotowania imprez i usług turystycznych kl.1-4
Pracownia obsługi klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych kl.4-5
Pracownia organizowania informacji turystycznej kl.3-5
 Język obcy ogólnozawodowy kl.1-2 Diagram zaliczeniowy sprawdzianów
 Język angielski zawodowy w turystyce kl.1-5 Diagram zaliczeniowy sprawdzianów
 Język niemiecki zawodowy w turystyce kl.1-4

Napisz komentarz