• +48 (91) 43 37 240

Technik hotelarstwa

19 Lis

M1 Język angielski zawodowy kl. 1-4
M2 Język niemiecki zawodowy    kl. 2-4
M3 Działalność gospodarcza kl. 4

M4 Wykonywanie prac związanych z obsługą

gości w hotelu z wykorzystaniem komputerów

M5 Rezerwowanie usług hotelarskich
M7 Prowadzenie rozliczeń gościa w hotelu
M8 Obsługiwanie gościa w zakładzie hotelarskim
M10 Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie hotelarskim kl. 4
M11 Obsługiwanie konsumentów w zakładzie hotelarskim kl. 4
M12 Świadczenie usług dodatkowych kl. 4d
Praktyka zawodowa w CKP
Marketing i rozliczanie usług w zakładach hotelarskich kl.3  kl.4
Działalność gospodarcza w zakładach hotelarskich kl.3 kl.4
Usługi żywieniowe w zakładach hotelarskich kl. 1
Usługi turystyczne w zakładach hotelarskich kl.3
Podstawy działalności zakładów hotelarskich kl. 1  kl.2 kl.3  kl.4
Obsługa konsumenta w zakładach hotelarskich kl. 1  kl. 3 kl. 4
Język angielski zawodowy kl.1-4
Język niemiecki zawodowy kl.2-4
Pracownia obsługi gościa w zakładzie hotelarskim kl.2 kl.3
Obsługa informatyczna w hotelarstwie kl.2
Pracownia obsługi konsumenta w zakładzie hotelarskim kl.2 kl.3
Praktyka zawodowa w CKP  kl.2

 

Napisz komentarz