• +48 (91) 43 37 240

PSO dla klas ponadpodstawowych

Przedmiotowe systemy oceniania i wymagania na ocenę

Przedmioty ogólne

Język polski PSO
kl.1 kl.2 kl.3 kl.4 kl.5
Język angielski kl.1-4 Diagram zaliczeniowy sprawdzianów
Język angielski (zakres rozsz.) kl.1-4 Diagram zaliczeniowy sprawdzianów
Język niemiecki kl.1-4
Język niemiecki (zakres rozsz.) kl.1-4
Plastyka kl.1
Historia kl.1-5
Wiedza o społeczeństwie kl.4-5
Historia i teraźniejszość kl.1-3
Podstawy przedsiębiorczości kl.2 kl.3
Geografia     kl.1-5
Geografia (zakres rozsz.)     kl.1-5
Biologia  kl.2 kl.3 kl.4
Chemia  kl.1-3
Fizyka  kl.1  w kl.2  w kl.3  w
Matematyka  PSO
kl.1 kl.2 kl.3 kl.4 kl.5
Matematyka (zakres rozsz.) kl.2 kl.3 kl.4 kl.5
Informatyka kl.1-3
Wychowanie fizyczne kl.1-5
Edukacja dla bezpieczeństwa

 kl.1ES

kl.1DG

Etyka
Religia

Przedmioty zawodowe

Technik ekonomista
Technik logistyk
Technik hotelarstwa
Technik organizacji turystyki
Technik reklamy

Ze względu na ochronę danych osobowych indywidualne dostosowania form i warunków pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są dostępne w Dzienniku wychowawcy każdej z klas.